Hoppa till innehåll

Projekt

Vi på Resurscentrum arbetar med flera olika utvecklings- och integrationsprojekt.

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt.

Logotyp för projekt STAD, projektets namn och tre pusselbitar i olika färger.

STAD

Projekt STAD arbetar
för att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande
arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett
glesbygdsperspektiv

Logotyp Samordningsförbundet Jämtlandslän

STAR

STAR verkar för att kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan. Projektets målgrupp är individer med behov av stöd till egen försörjning genom jobb, utbildning eller annan insats.

Logotyp för barn i familj och europeiska unionen

Barn i familj

Barn i familj finansieras av Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF). Under projektets tre år kommer vi att arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess i Sverige

Logotyp för Europeiska unionen

Unga till arbete

Unga till arbete är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektets målsättning är genom ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat arbetssätt och rutiner arbeta för att motverka skolavhopp, minska återkommande frånvaro och förebygga, minska, motverka utanförskap.

Avslutade projekt

Matchningskoordinator

I december 2021 avslutades projekt Matchningskoordinator 

Logotyp för projekt barnets bästa vid återvändande

Barnets bästa vid återvändande

I december 2020 avslutades projekt Barnets bästa vid återvändande 

Logotyper för Leader projektet och för Europeiska socialfonden

Leader

I januari 2022 avslutades projektet Från praktik till jobb - att bo och verka i Strömsunds kommun

Logotyper för europeiska socialfonden och region jämtland härjedalen

144587

I juni 2022 avslutades projektet 144587

Logotyp för Delegationen mot segregation

Lägesbild segregation

I april 2022 avslutades projektet  Lägesbild segregation

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se