Hoppa till innehåll

Resurscentrums utvecklings- och integrationsprojekt.

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt

Logotyp för barn i familj och europeiska unionen

Barn i familj finansieras av Asyl-, migration- och integrationsfonden (AMIF). Under projektets tre år kommer vi att arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess i Sverige

Logotyp för Europeiska unionen

Unga till arbete och studier är ett treårigt projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektets målsättning är genom ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat arbetssätt och rutiner arbeta för att motverka skolavhopp, minska återkommande frånvaro och förebygga, minska, motverka utanförskap.

Logotyp för projekt STAD, projektets namn och tre pusselbitar i olika färger.

Strategiskt arbete för demokrati (STAD) arbetar för att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande
arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv.                        Projektet finansieras av Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Logotyp Samordningsförbundet Jämtlandslän

Samverkans team för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR) verkar för att kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan. Projektets målgrupp är individer med behov av stöd till egen försörjning genom jobb, utbildning eller annan insats.

Avslutade projekt

Logotyper för europeiska socialfonden och region jämtland härjedalen

I juni 2022 avslutades projektet 144587

Logotyp för Delegationen mot segregation

I april 2022 avslutades projektet  Lägesbild segregation

I december 2021 avslutades projekt Matchningskoordinator 

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se