Hoppa till innehåll

PROJEKT

Projekt

Vi på Resurscentrum arbetar med flera olika utvecklings- och integrationsprojekt.

Här kommer inom kort mer information om våra nuvarande projekt.

Logotyp för projekt STAD, projektets namn och tre pusselbitar i olika färger.

STAD

Projekt STAD arbetar för att utveckla en strategi för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv

Logotyp Samordningsförbundet Jämtlandslän

LISS

LISS verkar för att kartlägga och samplanera individers insatser för att lättare komma fram till behov och ge möjlighet till en bättre individuell plan. Projektets målgrupp är individer med behov av stöd till egen försörjning genom jobb, utbildning eller annan insats.

Avslutade projekt

Matchningskoordinator

I december 2021 avslutades projekt Matchningskoordinator 

Logotyp för projekt barnets bästa vid återvändande

Barnets bästa vid återvändande

I december 2020 avslutades projekt Barnets bästa vid återvändande 

Logotyper för Leader projektet och för Europeiska socialfonden

Leader

Från praktik till jobb - att bo och verka i Strömsunds kommun verkar för att utveckla en samverkan mellan näringslivet, organisationer och kommunen samt att utarbeta en modell med nya rutiner för praktikanskaffning.

Logotyper för europeiska socialfonden och region jämtland härjedalen

144587

Projektet 144587 verkar för att kvinnor och män ska komma närmare arbete och en egen försörjning. Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen tillsammans med 7 av länets kommuner.

Logotyp för Delegationen mot segregation

Lägesbild segregation

Lägesbild segregation verkar för att synliggöra faktorer som kan påverka ojämlikhet och segregation, genom en fördjupad analys av lägesbilden.

Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se