Hoppa till innehåll

Från praktik till jobb - att bo och verka i Strömsunds kommun

Projektet Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun kommer under ett års tid att verka för att utveckla en samverkan mellan näringslivet, organisationer och kommunen samt att utarbeta en modell med nya rutiner för praktikanskaffning.

Projektbeskrivning

Projektet kommer under ett år arbeta med att:

 • bibehålla och utveckla kommunens befintliga företagskontakter med syfte att skapa praktikplatser för individer som står långt från arbetsmarknaden
 • utveckla nya kontakter och bygga nätverk för att genom dessa kunna erbjuda fler individer praktik inom privata företag och organisationer
 • samverka med andra kommunala projekt inom arbetsmarknadsområdet samt med relevanta verksamheter och organisationer
 • i samband med rekrytering av praktikplatser erbjudas tjänster som exempelvis handledarutbildning, handledarstöd eller kompetensutveckling inom funktionsvariationer
 • genom arbetspraktik underlätta inträdet på arbetsmarknaden för individer som står långt från arbetslivet.

För den arbetssökande innebär praktiken arbetslivserfarenhet, kontakter på arbetsmarknaden och chansen att få en anställning ökar. Arbetsgivaren får genom praktiken en extra resurs i verksamheten och får lära känna en potentiell framtida medarbetare.

Projektet verkar för att:

 • utveckla samverkan mellan näringslivet, organisationer och kommunen
 • utarbeta en modell som består av nya rutiner för praktikanskaffning, utifrån privata aktörers behov och förutsättningar.


Kvantitativa mål:

 • 30 unika näringslivskontakter
 • 25 nya praktikplatser
 • 20 praktikanter (10m/10k)
 • 50 arbetsplatsbesök
 • 1 ny arbetsmodell

 

Projektets bakgrund

Företag skall kunna rekrytera kompetens som tillgodoser behoven för att kunna utveckla sina verksamheter i kommunen. För att Strömsunds kommun skall kunna vara en attraktiv kommun för ett växande och levande näringsliv krävs att både företagen och det offentliga samverkar. Strömsunds kommun och näringslivet står inför stora utmaningar när det gäller att i framtiden tillsätta tjänster bland annat p.g.a. pensionsavgångar och dels företagens kompetensförsörjning.

En aktiv dialog mellan kommunen, ideella verksamheter och företagen är en förutsättning för att lyckas. Den dialogen vill vi utöka och stärka för att så många som möjligt ska kunna vara anställningsbara och klara företagens krav. Ett steg i rätt riktning är just praktikplatser med stöd, råd och handledning.

Även kommunens näringslivskontor kommer att aktivt delta i arbetet mot det privata näringslivet.

Logotyp för Europeiska Unionens fond Europeiska socialfonden

Projektfakta

Projekttid:
210101 – 220131

Finansiering:
Regional- och socialfondsprogrammet för Lokalt ledd utveckling samt       Leader 3sam 2.0 Ideell Förening

Projektledare:  
Berit Holter       

Projektmedarbetare:
Marcus Olsson
marcus.olsson@stromsund.se         
0670 – 169 82

Martin Magnusson
martin.magnusson@stromsund.se  
0670 – 164 41

Läs artikel om projektet

Nu närmar sig slutet på det årslånga Leaderprojektet “Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun”.

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se