Hoppa till innehåll

STAR

Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering

STAR är en myndighetsöverskridande insats som erbjuder stöd och vägledning till individer från 16 år och uppåt som står långt från arbetsmarknaden. 

Utveckling av en gemensam modell för STAR (samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering) är ett pågående arbete i hela länet, med mål om att möjliggöra samplanering för fler individer i deras rehabiliteringsprocess. STAR ska komplettera ordinarie verksamhet och samverkan, och ha särskild inriktning på individer med sammansatta behov då samordning av flera av förbundets parter behövs i rehabiliteringsprocessen. Samordnarfunktionen, coach och psykiatrins rehabkoordinator finansieras av Samordningsförbundet Jämtlands län.

Samverkansteam

Utgörs av:

Arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen, Handläggare hos Försäkringskassan, Rehabkoordinator hos primärvården, Rehabkoordinator hos psykiatrin, Handläggare IFO/ekonomiskt bistånd, Arbetskonsulent/Arbetsmarknadskoordinator hos kommunens arbetsmarknadsenhet/avdelning.

Uppdrag:

  • Stöd i samordning av insatser
  • Konsultation

 

Hjälper till med:

En individuell samordnad planering som syftar till långsiktigt sysselsättning och försörjning.

Samcoach

En coachinsats (50%) är kopplat till teamet och kan ge individen visst stöd i rehabiliteringsprocessen.

 

Målgrupp

Bor i Strömsunds kommun

16-64 år

Behov av samordnat stöd i sin arbetslivsinriktade rehabilitering

Aktualisering

Ta kontakt med Malin Ekljung eller Rut Sannemo. Ärenden aktualiseras och bereds av samverkansteamet som träffas 1 gång i månaden.
Logotyp Samordningsförbundet Jämtlandslän
Logotyp för Region Jämtland Härjedalen
Logotyp för försäkringskassan

Projektfakta

Projekttid:
pågår tom 250831

Finansiering:
Samordningsförbundet Jämtland

Samverkande parter:
Strömsunds Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,                      Region Jämtland Härjedalen

Samordnare och coacher:
Malin Ekljung
malin.ekljung@stromsund.se

Rut Sannemo
rut.sannemo@stromsund.se

Samordningsförbundets webbsida www.samjamt.se håller på att göras om, och uppdateras under senare delen av våren 2023.

Kontaktperson för länsmodellen STAR
Sara Comén, Förbundschef
sara.comen@samjam.se
073-500 20 24

 

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se