Hoppa till innehåll
Illustration:Catrina Norman-Tengroth

Barn i migration

Förföljelse, våld, krig, fattigdom och naturkatastrofer tvingar människor på flykt varje dag och flyktingströmmarna bara ökar och ökar. Just nu uppskattar FN att cirka 60 miljoner människor är på flykt världen över. Så många flyktingar har det inte varit sedan andra världskriget. För Sveriges del ökade antalet asylsökande från 54 000 till 81 000 personer mellan åren 2013 och 2014. Under 2015 ökade antal asylsökande ytterligare till 162 000 för att sedan sjunka drastiskt under 2016 och 2017, då 28 000 respektive 25 000 personer sökte asyl i Sverige.

Antalet ensamkommande barn har följt en liknande utveckling. 2014 var det 7 049 unga människor som sökte asyl i Sverige, 55 procent fler än året innan. Under 2015 ökade även antalet ensamkommande barn till 35 369. Sedan dess har antalet ensamkommande barn minskat kraftigt. 2199 sökte asyl under 2016 och 1336 under 2017.

Asylsökande

Människor som tar sig till Sverige och söker skydd (asyl) kallas asylsökande tills deras ansökan är behandlad. Om den asylsökande räknas som flykting eller ”skyddsbehövande i övrigt” får han eller hon uppehållstillstånd.

Kvotflykting/Vidarebosatt

Sverige tar emot cirka 1900 kvotflyktingar per år, särskilt utsatta människor som drabbats av förföljelse, krig eller andra katastrofer. De väljs ut av FN:s flyktingorgan UNHCR som bedömt att de inte kan återvända hem och att det inte går att hitta någon annan, närmare lösning. Ytterst få kvotflyktingar är barn som kommer utan föräldrar eller vårdnadshavare och de räknas inte med i statistiken över ensamkommande.

Statistik från Migrationsverket
Fakta om ensamkommande barn och ungdomar

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se