Hoppa till innehåll

Unga till arbete och studier

Strömsunds kommun driver projektet Unga till arbete, som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Under tre år kommer projektet att arbeta för att motverka skolavhopp från gymnasieskolan och minska problematisk frånvaro.

Samhällsutvecklingen ställer nya och utökade krav på både våra unga och på våra verksamheter. Därför behöver vi ett bättre förebyggande arbete och riktade insatser.

En längre tid utanför studier och arbete kan ha långsiktiga konsekvenser för både individen och samhället. Bland annat kan det leda till försämrade möjligheter att få ett arbete, ekonomisk utsatthet och sämre hälsa.

Det är viktigt att erbjuda ett samordnat stöd till unga som annars riskerar att varaktigt hamna utanför studier och arbete. Därför ska projekt Unga till arbete ta fram en mer övergripande samverkansmodell och samordnad planering både på ett strukturellt och individuellt plan kring de ungdomar som behöver stöd från flera olika aktörer.

Målgrupp

Ungdomar 16-24 år

Projektmål

Kunskapsbaserade och kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner för att motverka skolavhopp, minska problematisk frånvaro och förebygga, minska och motverka utanförskap.

Tillvägagångssätt

Projektet kommer att utveckla nya samverkansformer och nya långsiktigt hållbara metoder och rutiner för att möta ungas behov. Unga till arbete ska även titta på hur skolgång kan anpassas och hur och vilka kompensatoriska hjälpmedel som på bästa sätt kan stödja elever med funktionsvariationer.

Genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för personal och ökad tid för mentorskap hoppas vi kunna ha ett bättre förebyggande arbete för att tidigare fånga upp elever som visar tendenser till att inte kunna fullfölja sin utbildning.

Projektet kommer också att genomföra individ- och gruppinsatser för att stärka ungdomars utveckling så att de kan gå vidare till studier, praktik eller arbete.

.

Logotyp för Europeiska unionen

Projektperiod
1 mars 2023 till 28 februari 2026

Finansiering
Finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)

Projektledare
Marcus Olsson
Strömsunds kommun

Projektmedarbetare
Hjalmar Strömerskolan

Kontakta oss:
utas@stromsund.se

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se