Hoppa till innehåll

Matchningskoordinator

Matchningskoordinator är ett projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och som riktar sig till individer som befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden.

Projektbeskrivning

Matchningskoordinator är en intern samverkan med arbetsmarknadsenheten, ekonomihandläggare vid IFO, SFI, flyktingmottagning och övriga projekt inom arbetsmarknadsområdet som kommunen driver. 

Extern samverkan med handläggare vid Arbetsförmedlingen, föreningar och privata arbetsgivare.

Målgrupp:

Individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Insatsen syftar till att:

  • Skapa bättre förutsättningar för individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Fokus på att skapa möjligheter för praktik och extratjänster
  • Kvalitetssäkra flöden och processer för varje enskild individ

 

Projektfakta

Projekttid:
200101 – 211231

Finansiering:
Arbetsförmedlingen

Samverkande parter:
Strömsunds Kommun & Arbetsförmedlingen

Projektledare/ Projektmedarbetare:
Rut Sannemo
rut.sannemo@stromsund.se
0670-16794

Mattias Mårtensson
mattias.martensson@stromsund.se
0670-16447

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se