Hoppa till innehåll

Resurscentrum

Sidan begripligt.nu drivs av Resurscentrum (RC), en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

Vilka är vi?

Resurscentrum (RC) har fått sitt namn av att enheten är en resurs för andra verksamheter i Strömsunds kommun. Vårt arbete riktar sig till både enskilda verksamheter och kommunens invånare.

Resurscentrum ansvarar för flyktingmottagande och erbjuder stöd i integrationsfrågor. Vi bedriver även utvecklingsprojekt inom integration, migration och arbetsmarknadsfrågor, men arbetar även förebyggande. För att åstadkomma förändring och nå uppsatta mål samverkar vi, bygger relationer, utbildar och omvärlds bevakar.

RC består av ett tvärprofessionellt team med många olika kompetenser som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration. Vi arbetar utifrån en metod vi tagit fram i projekt Begripligt hela vägen. Syftet är att skapa en röd tråd av olika insatser för att ge barnen och ungdomarna bättre förutsättningar att förstå sin egen integrationsprocess. Detta görs genom:

  • Välkomstsamtal, som ger en första information om den svenska förskolan, skolan och gymnasieskolan beroende på ålder. Vi pratar även om resan hit , hur de tidigare levt. Hur känns det just nu?
  • Kartläggning av tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • Sverigeprogram och Jag, vi och samhället, för att genom olika gruppverksamheter samtala om olika aspekter av att vara ny i Sverige.
  • Föräldragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i Sverige – likheter och skillnader.
  • Ungdomsgrupper där tonåringar får reflektera över att vara ung här och nu.
  • Enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer.

 

Vi erbjuder också stöd till dig som kommer i kontakt med barn och ungdomar med andraspråksbakgrund och deras familjer.

Resurscentrum kan fungera som en länk mellan myndigheter och organisationer, vi kan vara:

  • Ett bollplank i både enklare men också mer komplexa ärenden eller om du har funderingar och behöver råd kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.
  • En länk mellan dig och andra myndigheter och organisationer.
  • En informationskanal om du eller din organisation behöver ökad kunskap kring olika integrationsfrågor, som till exempel att arbeta med tolk, hot och våld i arbetsvardagen, radikalisering eller hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Vi kan även ge förslag på metoder och material för att arbeta med barn med andraspråksbakgrund.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar.

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se