Hoppa till innehåll

Lägesbild segregation

”Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregation kan påverka ett helt samhälle. Det är inte enbart ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner.”

Strömsund kommun har genom Resurscentrum fått medel från Delegationen mot segregation, för att ta fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen.

Lägesbilden baseras på Statistiska centralbyråns demografiska statistikområden mellan 2008 och 2018. Statistiken beskriver fem socioekonomiska områden som kan påverka graden av segregation:

  • försörjning
  • utbildning
  • boende
  • hälsa
  • demokrati
 

Läs rapporten: Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018

Resurscentrum arbetar nu med att synliggöra faktorer som kan påverka ojämlikhet och segregation, genom en fördjupad analys av lägesbilden. Statistiken kommer att kompletteras och illustreras med röster ifrån invånare och nyckelpersoner inom olika verksamheter.

 
 

 

Logotyp för Delegationen mot segregation

Projekt fakta

Projektperiod:
Pågår tom 220430
 
Finansiering:
Delegationen mot segregation
 
Projektägare:
Strömsunds kommun
 
Kontakta oss:
Elisabeth Lindholm
Projektledare
 
Jenniffer Bennoit
Projektmedarbetare
 
Carina Esbjörnsson
Projektmedarbetare
 
Hanna Johansson
Projektmedarbetare
hanna.johansson@stromsund.se

 

Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se