Bilden visar en vuxen person som informerar ett barn om asylprocessn
Illustration: Catrina Norman Tengroth

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

 

Slutrapport från projekt Barnets bästa vid återvändande

Läs rapporten om projektets arbete under åren 2017-2020 (.pdf).

Barnets bästa vid återvändande slutkonferens, september 2020

Projektets nationella slutkonferens genomfördes den 24 september där resultat och material presenterades.

Missade du vår slutkonferens eller vill lyssna på någon av föreläsarna igen? Här kan du se de inspelade föreläsningarna.
Illustration: Catrina Norman Tengroth

Stödmaterial för samtal med ensamkommande barn

Att samtala om asyl och återvändande (.pdf) (2020) är ett nyproducerat stödmaterial som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess och syftar till att ge vuxna incitament och redskap till att våga prata med barnen.

Se även övrigt material som projekt Barnets bästa vid återvändande har producerat eller uppdaterat:
Att söka asyl – handledning (.pdf) (2018)
Karta över asylprocessen (.pdf) (2020)
Dialogkort (.pdf) (2018)

Nyproducerat material om samverkan för barnets bästa

Under projekt Barnets bästa vid återvändande tog vi fram ett processinriktat arbetssätt för att kartlägga och förbättra samverkan:
Samverkan för barnets bästa (.pdf) (2020)
Samverkanskartläggning (.pdf) (2020)
Samverkansmodell (.pdf) (2020)
Plan för förbättring av samverkan (.pdf) (2020)
Samverkanskort (.pdf) (2019)

Begripligt.nu drivs av Resurscentrum Integration, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se