Illustratör: Catrina Norman Tengroth

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Just nu driver vi ett utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra för ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

Välkommen på slutkonferens för projekt Barnets bästa vid återvändande!

Den 28 maj 2020 bjuder Barnets bästa vid återvändande in till projektets slutkonferens i Stockholm. Detaljerat program för dagen kommer inom kort. 

Anmäl dig gärna så snart som möjligt, men senast fredag 8 maj 2020. Länk till anmälan finner du i inbjudan nedan.
Se inbjudan för mer information om konferensen, anmälan och webbsändning. 

Våra projekt

Strömsunds kommun driver flera utvecklingsprojekt för att ge unga nyanlända en bättre start.

Just nu driver vi projekt Barnets bästa vid återvändande.

Läs mer om våra avslutade projekt.

Vill du få nyhetsbrev från Barnets bästa vid återvändande?

     
   

         
                       

Interaktiv karta över asylprocessen

Informationsmaterial

Under våra projekt har vi tagit fram en del informationsmaterial. Under 2014 producerade vi ett informationsmaterial om Sverige samt en metod- och materialbok för personal och en arbetsbok för barn. Vi har även tagit fram en handbok för vuxna som möter ensamkommande barn och ungdomar och tre olika verktyg som kan förbättra arbetet med de ungdomar som får avslag på sin asylansökan.

Se och ladda ner allt material.

Vill du ta del av materialet
Normer och värden i vardag, skola och samhälle?

Projekt Best Practice har tagit fram ett material som ska hjälpa till att ge nyanlända ensamkommande barn bättre förutsättningar att förstå vårt samhälle och hur det fungerar.

Materialet finns i två delar: ett elevmaterial och en metod- och materialhandledning för lärare/ledare. Projektet har även tagit fram en modell för introduktion av ensamkommande barn och unga.

Beställ materialet i tryckt format här.
Material kan även laddas ner via länkarna ovan.

Illustratör: Catrina Norman Tengroth
Kompletterande material till föräldragrupper

Nu finns det nya teman att ladda ner som kan användas i föräldragrupper.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Våld i familjen

Jag och mina barn i trafiken

Demokrati och radikalisering

Biblioteket och läsning för barn

Sysselsättning i Sverige

Mer information om hur ni kan arbeta med föräldragrupper finns i 
Kapitel 5 av Begripligt hela vägen

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se