En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Just nu driver vi två utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra för barn och ungdomar med uppehållstillstånd eller ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

Informationsmaterial

Under våra projekt har vi producerat en del informationsmaterial. Under 2014 producerade vi ett informationsmaterial om Sverige samt en metod- och materialbok för personal och en arbetsbok för barn. Vi har även tagit fram en handbok för vuxna som möter ensamkommande barn och ungdomar och tre olika verktyg som kan förbättra arbetet med de ungdomar som får avslag på sin asylansökan.

Material om barn som återvänder
Karta över asylprocessen (2018)
Ladda ner pdf

Dialogkort (2018)
Ladda ner pdf

Att söka asyl – handledning (2018)
Ladda ner pdf

Samverkanskort (2019)
Ladda ner pdf

Se och ladda ner allt material här >

Våra projekt

Strömsunds kommun driver flera utvecklingsprojekt för att ge unga nyanlända en bättre start. Just nu driver vi projekt Barnets bästa vid återvändande och projekt Best Practice.

Läs mer om våra pågående och avslutade projekt här >

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se