Illustratör: Catrina Norman Tengroth

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Just nu driver vi ett utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra för ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

Digitala föreläsningar i december

Projekt Barnets bästa vid återvändande bjuder in till två digitala föreläsningar om ensamkommande barn i asyl- och återvändandeprocess.

Hur kan vi samtala om asyl och avslag?

Du har möjlighet att få projektets material skickat kostnadsfritt till dig i samband med anmälan.

När?

Onsdag 2 december kl.18.30-21.00

Fredag 4 december kl.9.30-12.00

Var?

Microsoft Teams, länk skickas ut via mejl efter din anmälan

Anmälan

Kvällsföreläsning 2 december – anmäl dig här! Sista dag för anmälan fredag 30 november.

Föreläsning 4 december – anmäl dig här! Sista dag för anmälan onsdag 2 december.

Våra projekt

Strömsunds kommun driver flera utvecklingsprojekt för att ge unga nyanlända en bättre start.

Just nu driver vi projekt Barnets bästa vid återvändande.

Läs mer om våra avslutade projekt.

Vill du få nyhetsbrev från Barnets bästa vid återvändande?

     
   

         
                       

Interaktiv karta över asylprocessen

Informationsmaterial

Under våra projekt har vi tagit fram en del informationsmaterial. Under 2014 producerade vi ett informationsmaterial om Sverige samt en metod- och materialbok för personal och en arbetsbok för barn. Vi har även tagit fram en handbok för vuxna som möter ensamkommande barn och ungdomar och tre olika verktyg som kan förbättra arbetet med de ungdomar som får avslag på sin asylansökan.

Se och ladda ner allt material.

Nyproducerat material om samverkan och samtal

Nu släpper vi nyproducerat material om samverkan och samtal. Materialen är framtagna av projekt Barnets bästa vid återvändande.

Samverkan för barnets bästa (2020) är ett material som presenterar ett processinriktat arbetssätt för att kartlägga och förbättra samverkan för barnets bästa under asyl- och återvändandeprocess. Materialet är ett användbart hjälpmedel som syftar till att stödja, utveckla och utvärdera samverkan utifrån ett barnperspektiv. För att kartlägga samverkan använd även följande material:
Samverkanskartläggning (2020)
Samverkansmodell (2020)
Plan för förbättring av samverkan (2020)

Att samtala om asyl och återvändande (2020)
  är ett stödmaterial som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess och syftar till att ge vuxna incitament och redskap till att våga prata med barnen.

Vill du ta del av materialet
Normer och värden i vardag, skola och samhälle?

Projekt Best Practice har tagit fram ett material som ska hjälpa till att ge nyanlända ensamkommande barn bättre förutsättningar att förstå vårt samhälle och hur det fungerar.

Materialet finns i två delar: ett elevmaterial och en metod- och materialhandledning för lärare/ledare. Projektet har även tagit fram en modell för introduktion av ensamkommande barn och unga.

Beställ materialet i tryckt format här.
Material kan även laddas ner via länkarna ovan.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se