Hoppa till innehåll
Bilden visar en vuxen person som informerar ett barn om asylprocessn
Illustration: Catrina Norman Tengroth

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.      

Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018

Strömsunds kommun har fått medel från Delegationen mot segregation, för att ta fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen. Lägesbilden har sammanställts med hjälp av statistik från SCB, där man tittat på fem statistikområden under åren 2008-2018: Försörjning, utbildning, boende, hälsa och demokrati.

Ta del av lägesbilden:

Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018, vad visar statistiken.pdf

Framsida rapport barn och unga i Strömsunds kommun 2022

Barn och unga i Strömsunds kommun 2022-komplettering till Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018

Strömsunds kommun har med medel från Delegationen mot segregation tagit fram en lägesbild över hur segregationen ser ut i kommunen. I det fortsatta arbetet med lägesbilden har det tagits fram ett kompletterande material med fokus på barn och unga i Strömsunds kommun. 

Ta del av rapporten:

Barn och unga i Strömsunds kommun 2022- komplettering till Lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2008-2018.pdf

Lägesbild över segregation

Slutkonferensen för Lägesbild över segregation 2008-2018 28 april 2022

Leaderprojektet
"Från praktik till jobb-
att bo och verka i Strömsunds kommun."

Projektet Från praktik till jobb – att bo och verka i Strömsunds kommun har under snart ett års tid verkat för att öka samverkan mellan kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) och kommunens företag när det gäller praktik, arbete och arbetskraftsbehov. Arbetet har inte bara lett till att företag tagit emot praktikanter utan även till anställningar och att personer valt att vidareutbilda sig. 

Läs artikeln om projektet:

Från praktik till jobb.pdf

Slutrapport från projekt
Barnets bästa vid återvändande

Ladda ner och läs projektets slutrapport:
Barnets bästa vid återvändande – rapport från projektets arbete 2017-2020 (.pdf).

Download the final report from project The Child’s Best Interest during the Return Process:
The Child’s Best Interest During the Return Process .pdf (2021)

Beställ tryckt material

Vill du ta del av material från projekt Barnets bästa vid återvändande eller materialet Nu, då och sen i tryckt format?

Beställ material från projekt Barnets bästa vid återvändande

Beställ Nu, då och sen

Material om barn som återvänder

Under projektet Barnets bästa vid återvändande har vi producerat material som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess.

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se