Seminariet utgår ifrån en kommande kunskapsöversikt som sammanställer forskning om återvändande och (åter)integration för barn i familj, med fokus på utbildning, sociokulturell (åter)integration och hälsa, samt möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess. Kunskapsöversikten har skrivits av Delmi på uppdrag av Resurscentrum och Strömsunds kommun som en del av deras AMIF-finansierade projekt Barn i familj. Översikten ska bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer, på nationell och kommunal nivå, i Sverige som är involverade i asyl- och återvändandeprocessen för barn i familj.