Bilden visar en vuxen person som informerar ett barn om asylprocessn
Illustration: Catrina Norman Tengroth

En bättre start för unga nyanlända

Det är mycket som är bra i skolan och samhället för våra barn, men det finns alltid delar som behöver förändras. Därför arbetar Strömsunds kommun sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Vår tanke och vårt mål är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.      

Slutrapport från projekt
Barnets bästa vid återvändande

Ladda ner och läs projektets slutrapport:
Barnets bästa vid återvändande – rapport från projektets arbete 2017-2020 (.pdf).

Download the final report from project The Child’s Best Interest during the Return Process:
The Child’s Best Interest During the Return Process .pdf (2021)

Beställ tryckt material

Vill du ta del av material från projekt Barnets bästa vid återvändande eller materialet Nu, då och sen i tryckt format?

Beställ material från projekt Barnets bästa vid återvändande

Beställ Nu, då och sen

Material om barn som återvänder

Under projektet Barnets bästa vid återvändande har vi producerat material som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess.

Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum Integration, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se