Material om barn som återvänder

Att arbeta med återvändande ensamkommande – en modellbeskrivning (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 2 – Samtal och dialog med barn i återvändandeprocess (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 3 – Samverkan för barnets bästa (2015)

Broschyr Barnets bästa vid återvändande (2019)
En broschyr med information om arbetet med ensamkommande barn i Strömsunds kommun och om projekt Barnets bästa vid återvändande. 

Karta över asylprocessen (2018)
En interaktiv karta som kan användas i samtal om asylprocessen och avslag med ensamkommande barn. I Att söka asyl – handledning finns mer information och vägledning för användning av verktyget.

Dialogkort (2018)

Att söka asyl – handledning (2018)
En handledning för att använda verktyget Karta över asylprocessen vid samtal med ensamkommande barn om asylprocessen och avslag. 

Samverkanskort (2019)
Korten presenterar en samverkanstrappa, framtagen av projekt Barnets bästa vid återvändande, som kan användas som ett diskussionsunderlag när det gäller samverkan för barnets bästa i en asyl- och återvändandeprocess. 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se