Hoppa till innehåll

Publikationer och material

Kunskapsöversikt återvändande och (åter)integration för barn i familj.pdf

Kunskapsöversikten har skrivits av Delmi på uppdrag av Resurscentrum och Strömsunds kommun som en del av deras AMIF-finansierade projekt Barn i familj. Översikten ska bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer, på nationell och kommunal nivå, i Sverige som är involverade i asyl- och återvändandeprocessen för barn i familj.

The Research Overview is also available in English:
Return and (Re)Integration for Children in Migrant Families.pdf

Barnets bästa vid återvändande – rapport från projektets arbete 2017-2020.pdf (2020)
Slutrapport från projekt Barnets bästa vid återvändande. Presenterar projektets arbete, material och resultat.

The report is also available in English:
The Child’s Best Interest During the Return Process .pdf (2021)

Att samtala om asyl och återvändande (.pdf) (2020)
Ett stödmaterial som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess och syftar till att ge vuxna incitament och redskap till att våga prata med barnen.

Samverkan för barnets bästa (.pdf) (2020)
Ett material som presenterar ett processinriktat arbetssätt för att kartlägga och förbättra samverkan för barnets bästa under asyl- och återvändandeprocess, ett användbart hjälpmedel som syftar till att stödja, utveckla och utvärdera samverkan utifrån ett barnperspektiv.

För att kartlägga samverkan använd även följande material:
Samverkanskartläggning (.pdf) (2020)
Samverkansmodell (.pdf) (2020)
Plan för förbättring av samverkan (.pdf) (2020)

Samverkanskort (.pdf) (2019)
Kortet presenterar en samverkanstrappa, framtagen av projekt Barnets bästa vid återvändande, som kan användas som ett diskussionsunderlag när det gäller samverkan för barnets bästa i en asyl- och återvändandeprocess. 

Broschyr Barnets bästa vid återvändande (.pdf) (2019)
En broschyr med information om arbetet med ensamkommande barn i Strömsunds kommun och projekt Barnets bästa vid återvändande. 

Information om asylprocessen och olika utfall (.pdf) (2019)
En informationsbroschyr med samlad information från Migrationsverket om asylprocessen och återvändande. 

Karta över asylprocessen (.pdf) (2020)
En interaktiv karta som kan användas i samtal om asylprocessen och avslag med ensamkommande barn. I Att söka asyl – handledning finns mer information och vägledning för användning av verktyget.

Dialogkort (.pdf) (2018)
Kort som kan användas vid samtal med barn om asyl och återvändande. Innehåller förslag på frågor att ställa till barnet och sådant som kan vara viktigt att prata om vid olika faser av asylprocessen. 

Att söka asyl – handledning (.pdf) (2018)
En handledning för att använda verktyget Karta över asylprocessen vid samtal med ensamkommande barn om asylprocessen och avslag. Framtagen av projekt Barnets bästa vid återvändande. 

Att arbeta med återvändande ensamkommande – en modellbeskrivning (.pdf) (2015)
En processmanual för personal som arbetar runt omkring barnet. Framtagen av projekt Återvändande ensamkommande. 

Återvändande ensamkommande bilaga 2 – Samtal och dialog med barn i återvändandeprocess (.pdf) (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 3 – Samverkan för barnets bästa (.pdf) (2015)

Begripligt hela vägen – metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och ungdomar (.pdf) (2014)
En metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga. Framtagen av projekt Begripligt hela vägen.

Nu, då och sen – arbetsbok för nyanlända barn (2014)
En arbetsbok för barn, framtagen av projekt Begripligt hela vägen.
På svenska (.pdf)
På engelska (.pdf)
På danska  (.pdf)

Handledning – ensamkommande barn (.pdf)

Att möta ensamkommande – introduktion och mottagande av unga asylsökande (.pdf) (2015)
Framtagen av projekt BEGIN – Begriplig barnintroduktion för ensamkommande.

Begripligt för alla- en bättre start för nyanlända barn. Erfarenheter från projekt (.pdf) (2015)
En rapport med erfarenheter från projekt Begripligt för alla.

Mellan avslag och utvisning – Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag (.pdf) (2014)
En förstudie och rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Framtagen av projekt Förstudie – Återvändande ensamkommande.

Det bästa för barnen – introduktion och mottagande av nyanlända (.pdf) (2012)
En handbok för introduktion och mottagande av nyanlända. Framtagen av projekt Barnintroduktion i Jämtlands län.

Beställ tryckt material

Nu, då och sen

Nu, då och sen. En arbetsbok för barn som söker asyl. Materialet är utgivet av Strömsunds kommun.

En arbetsbok för nyanlända barn, materialet är framtaget av projektet Begripligt hela vägen och finns att beställa på svenska i tryckt format.

Boken kostar 80 sek exkl. moms + 25 sek i expeditionsavgift per order. Moms och fraktavgift tillkommer.

Materialet finns att ladda ner i digitalt format:

På svenska (.pdf)
På engelska (.pdf)
På danska  (.pdf)

Normer och värden

normer och värden Sverige Strömsunds kommun utbildnings material för barn och unga asylsökande uppehållstillstånd

Materialet är framtaget av projekt Best Practice.

Elevhäftet kostar 50 sek/styck och Metod och materialhandledning 100 sek/styck exkl. moms + 25 sek i expeditionsavgift per order. Moms och fraktavgift tillkommer.

Normer och värden- elevhäfte.pdf

Normer och värden- Metod och materialhandledning.pdf

Logotyp för Europeiska unionen
Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se