Publikationer och material

Böcker och rapporter

Begripligt hela vägen – metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och ungdomar (2014)
Ladda ner pdf

Nu, då och sen – arbetsbok för nyanlända barn (2014)
Svenska – Ladda ner pdf
Engelska – Ladda ner pdf
Danska – Ladda ner pdf

Handledning – ensamkommande barn
Ladda ner pdf

Att möta ensamkommande – introduktion och mottagande av unga asylsökande (2015)
Ladda ner pdf

Begripligt för alla- en bättre start för nyanlända barn. Erfarenheter från projekt (2015)
Ladda ner pdf

Mellan avslag och utvisning – Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag (2014)
Ladda ner pdf

Det bästa för barnen – introduktion och mottagande av nyanlända (2012)
Ladda ner pdf

Material om barn som återvänder

Att arbeta med återvändande ensamkommande – en modellbeskrivning (2015)
Ladda ner pdf

Återvändande ensamkommande bilaga 2 – Samtal och dialog med barn i återvändandeprocess (2015)
Ladda ner pdf

Återvändande ensamkommande bilaga 3 – Samverkan för barnets bästa (2015)
Ladda ner pdf

Broschyr om projekt Barnets bästa vid återvändande (2018)
Ladda ner pdf

Karta över asylprocessen (2018)
Ladda ner pdf

Dialogkort (2018)
Ladda ner pdf

Att söka asyl – handledning (2018)
Ladda ner pdf

Samverkanskort (2019)
Ladda ner pdf

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se