Publikationer och material

Material om barn som återvänder

Att samtala om asyl och återvändande (2020)
Ett stödmaterial som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess och syftar till att ge vuxna incitament och redskap till att våga prata med barnen.

Samverkan för barnets bästa (2020)
Ett material som presenterar ett processinriktat arbetssätt för att kartlägga och förbättra samverkan för barnets bästa under asyl- och återvändandeprocess, ett användbart hjälpmedel som syftar till att stödja, utveckla och utvärdera samverkan utifrån ett barnperspektiv. För att kartlägga samverkan använd även följande material:
Samverkanskartläggning (2020)
Samverkansmodell (2020)
Plan för förbättring av samverkan (2020)

Samverkanskort (2019)
Kortet presenterar en samverkanstrappa, framtagen av projekt Barnets bästa vid återvändande, som kan användas som ett diskussionsunderlag när det gäller samverkan för barnets bästa i en asyl- och återvändandeprocess. 

Broschyr Barnets bästa vid återvändande (2019)
En broschyr med information om arbetet med ensamkommande barn i Strömsunds kommun och projekt Barnets bästa vid återvändande. 

Information om asylprocessen och olika utfall (2019)
En informationsbroschyr med samlad information från Migrationsverket om asylprocessen och återvändande. 

Karta över asylprocessen (2020)
En interaktiv karta som kan användas i samtal om asylprocessen och avslag med ensamkommande barn. I Att söka asyl – handledning finns mer information och vägledning för användning av verktyget.

Dialogkort (2018)
Kort som kan användas vid samtal med barn om asyl och återvändande. Innehåller förslag på frågor att ställa till barnet och sådant som kan vara viktigt att prata om vid olika faser av asylprocessen. 

Att söka asyl – handledning (2018)
En handledning för att använda verktyget Karta över asylprocessen vid samtal med ensamkommande barn om asylprocessen och avslag. Framtagen av projekt Barnets bästa vid återvändande. 

Att arbeta med återvändande ensamkommande – en modellbeskrivning (2015)
En processmanual för personal som arbetar runt omkring barnet. Framtagen av projekt Återvändande ensamkommande. 

Återvändande ensamkommande bilaga 2 – Samtal och dialog med barn i återvändandeprocess (2015)

Återvändande ensamkommande bilaga 3 – Samverkan för barnets bästa (2015)

Kompletterande material till föräldragrupper

Nu finns det nya teman att ladda ner som kan användas i föräldragrupper.

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Våld i familjen

Jag och mina barn i trafiken

Demokrati och radikalisering

Biblioteket och läsning för barn

Sysselsättning i Sverige

Mer information om hur ni kan arbeta med föräldragrupper finns i Kapitel 5 av Begripligt hela vägen.

Böcker och rapporter

Begripligt hela vägen – metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och ungdomar (2014)
En metod- och materialbok för arbete med nyanlända barn och unga. Framtagen av projekt Begripligt hela vägen.

Nu, då och sen – arbetsbok för nyanlända barn (2014)
En arbetsbok för barn, framtagen av projekt Begripligt hela vägen.
På svenska
På engelska
På danska 

Handledning – ensamkommande barn

Att möta ensamkommande – introduktion och mottagande av unga asylsökande (2015)
Framtagen av projekt BEGIN – Begriplig barnintroduktion för ensamkommande.

Begripligt för alla- en bättre start för nyanlända barn. Erfarenheter från projekt (2015)
En rapport med erfarenheter från projekt Begripligt för alla.

Mellan avslag och utvisning – Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag (2014)
En förstudie och rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Framtagen av projekt Förstudie – Återvändande ensamkommande.

Det bästa för barnen – introduktion och mottagande av nyanlända (2012)
En handbok för introduktion och mottagande av nyanlända. Framtagen av projekt Barnintroduktion i Jämtlands län.

Sverigeprogram

Informationsmaterial för kvotflyktingar som är på väg till Sverige eller som nyss har anlänt. Framtaget av projekt Begripligt hela vägen.

Innehåll resväska Sverigeprogram
Sverigeprogram uppföljning

Anteckningssidor 
Presentation 1 – Ankomst och asylprocess
Presentation 2 – Vardagsliv
Presentation 3 – Utbildning

Samtalsmallar
Samtal förskolan
Samtal grundskolan
Samtal gymnasiet

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se