Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för begripligt.nu

Resurscentrum (en del av Framtids- och Utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur begripligt.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du behöver innehåll från begripligt.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning för alla användare
 • En del rubriker och html-element är inte tydligt markerade i kod (WCAG 1.3.1A)
 • Vissa sidor innehåller rubriker som inte är tydliga och informativa (WCAG 2.4.2A, WCAG 2.4.6AA)
 • Språkförändringar anges inte i koden (WCAG 3.1.2AA)
 • Några mindre fel finns i webbplatsens kod och koden validerar inte (WCAG 4.1.1A)
 
Problem vid användning med nedsatt synförmåga och utan synförmåga
 • Några visuella element har inte tillräcklig kontrast (WCAG 1.4.11AA)
 • Sökfältet markeras inte med en tydlig kontrast (WCAG 2.4.7AA)
 • Vissa länkar är inte tydligt markerade (WCAG 2.4.4A)
 • En del bilder saknar alternativ-texter, det vill säga texter som förklarar vad bilderna visar (WCAG 1.1.1A)
 • Webbsidan erbjuder användarna enbart begränsade möjligheter att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (WCAG 1.4.12AA)
 • Webbsidan erbjuder användarna enbart begränsade möjligheter att ändra textstorlek (WCAG 1.4.4)
 • Filmer är inte syntolkade (WCAG 1.2.5AA)
 • Vissa knappar och kontroller saknar maskinläsbara etiketter (WCAG 2.5.3A)
 • En del sidor innehåller inte menyer som gör det möjligt hoppa över innehåll (WCAG 2.4.1A)
 • Webbplatsen erbjuder inte välanpassade navigeringsstöd (WCAG 2.4.5AA)
 • Webbplatsen erbjuder inga egna funktioner för att få text uppläst och då vissa html-element inte är utmärkta i kod kan webbplatsen i vissa fall vara svår att använda med andra tillgänglighetsfunktioner (WCAG 1.3.1A)
 
Problem vid användning med nedsatt hörsel och utan hörsel
 • Filmer presenteras inte i textbaserad form (WCAG 1.2.2A)
 
Problem vid användning med nedsatt rörlighet
 • Webbsidan erbjuder inget enklare alternativ till att zooma in och ut (WCAG 2.5.1A)
 • En del sidor innehåller inte menyer som gör det möjligt hoppa över innehåll (WCAG 2.4.1A)
 • Webbplatsen erbjuder inte välanpassade navigeringsstöd (WCAG 2.4.5AA)
 • Vissa knappar och kontroller saknar maskinläsbara etiketter (WCAG 2.5.3A)

 

Problem vid användning med kognitiv nedsättning
 • Sidan saknar information på lättläst svenska
 • Webbplatsen erbjuder inga egna funktioner för att få text uppläst och då vissa html-element inte är utmärkta i kod kan webbplatsen i vissa fall vara svår att använda med andra tillgänglighetsfunktioner (WCAG 1.3.1A)

 

Problem med pdf-dokument
 • Det finns pdf-dokument som inte är förenliga med lagkravet om tillgängliga pdf:er
 • Vissa pdf-dokument kan inte förstoras eller anpassas till en mindre skärm (WCAG 1.4.10AA)

Resurscentrum Integration (en del av Framtids- och Utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun) åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem. Det krävs en stor översyn av allt innehåll på webbplatsen, och även webbutveckling av den tekniska webbplattformen för att komma till rätta med samtliga tillgänglighetsfel. Då vi är en liten avdelning i en, till invånarantalet, mindre kommun är resurserna för detta arbete begränsade. Därför går det inte att sätta en tidsgräns på när vi kan åtgärda brister.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av begripligt.nu.

Senaste bedömningen gjordes den 24 februari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 25 mars 2021.  

Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se