Hoppa till innehåll

Stödmaterial för samtal med ensamkommande barn

Ett barn pratar med en vuxen


Att samtala om asyl och återvändande (.pdf) (2020
)
 är ett nyproducerat stödmaterial som riktar sig till dig som möter ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocess och syftar till att ge vuxna incitament och redskap till att våga prata med barnen.

Se även övrigt material som projekt Barnets bästa vid återvändande har producerat eller uppdaterat:
Att söka asyl – handledning (.pdf) (2018)
Karta över asylprocessen (.pdf) (2020)
Dialogkort (.pdf) (2018)