Hoppa till innehåll

LISS

LISS är en myndighetsöverskridande insats som erbjuder stöd och vägledning till individer från 16 år och uppåt som står långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att effektivt samordna flera myndigheters rehabiliteringsinsatser och att vi tillsammans jobbar för individens stegförflyttning mot exempelvis sysselsättning, egenförsörjning eller vidare lotsning till rätt aktör

Målgrupp:

Individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Varför behöver vi arbeta med förstärkt myndighetssamverkan:

  • Genom att myndigheterna arbetar tillsammans kring individer med komplexa behov vill vi
  • skapa en hållbar struktur för fyrpartssamverkan med gemensam planering kring individen
  • skapa ömsesidig förståelse för våra myndigheters olika uppdrag och förutsättningar och utifrån detta
  • hitta arbetsformer för att kunna erbjuda ett samordnat individuellt stöd med målet att individen ska nå egen försörjning

Mål

Att myndigheter tillsammans jobbar för att individen upplever stegförflyttning mot exempelvis sysselsättning, egenförsörjning eller vidare lotsning till rätt aktör.

 

Styrgrupp:

Här ingår representanter från AF, FK, regionen och kommunen samt samordningsförbundet.

Arbetsgrupp/rehabteam:

Består av utsedda ”handläggare” för kommunen; Arbetsmarknadsenheten samt Individ- och familjeomsorgen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Jämtland/Härjedalen.

Logotyp Samordningsförbundet Jämtlandslän
Logotyp för Region Jämtland Härjedalen
Logotyp för försäkringskassan

Projektfakta

Projekttid:
pågår tom 250831

Finansiering:
Samordningsförbundet Jämtland

Samverkande parter:
Strömsunds Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,                      Region Jämtland Härjedalen

Samordnare och coacher:
Rut Sannemo
rut.sannemo@stromsund.se

Carina Esbjörnsson
carina.esbjornsson@stromsund.se

Tillgänglighetsredogörelse
Begripligt.nu drivs av Resurscentrum, en del av Framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun.

 

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se