Projekt Best Practice

Best Practice handlar om att skapa förutsättningar för nyanlända ensamkommande unga att pröva sina tankar och erfarenheter gentemot de normer och värden som är grundskolans mål. Det gör vi bland annat genom att tillsammans med ungdomarna ta fram en kurs på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Projektfakta

Mål: Förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn, både asylsökande och med uppehållstillstånd.
Tid: Mellan juni 2016 och juli 2019
Projektägare: Strömsunds kommun
Finansiering: Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) och Strömsunds kommun
Projektledare: Ewa Sörlin
Projektmedarbetare: Mattias Mårtensson, Ylfva Wistrand, Fredrik Orrell, Katarina Bergström Johansson, Peter Wilhelmsson och Lina Bostedt.

Vill du ta del av materialet
Normer och värden i vardag, skola och samhälle?

Materialet finns i två delar: ett elevmaterial och en metod- och materialhandledning för lärare/ledare. Projektet har även tagit fram en modell för introduktion av ensamkommande barn och unga.

Beställ materialet här

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund

Telefon växel 0670-161 00
E-post begripligt@stromsund.se